Pensioenzaken

Op pensioengebied zijn er net zoals in andere vakgebieden veel standaardzaken te verwerken. Daarnaast unieke pensioenvraagstukken. Uitsluitend op dat terrein, unieke vaak complexe vraagstukken, begeef ik mij. Dat maakt mijn werk interessant en gaan mijn hersenen (op maximale capaciteit) van draaien. Natuurlijk besef ik mij ook dat machines sneller kunnen rekenen en patronen kunnen herkennen. Waar nodig gebruik ik deze machines dan ook. De input heb ik zelf gebouwd zodat ik zeker weet dat de uitkomsten objectief zijn. Een soort hybride werkwijze dat elkaar kan versterken. De oplossingen zijn maatwerk waardoor het menselijke deel van de uitwerking vaak voor het onderscheid zorgt. Een voorbeeld uit de praktijk. 

Valt u niet onder een verplicht gesteld pensioenfonds?

Veel werkgevers zijn op zoek naar een passende pensioenregeling. De eerste stap zou een objectieve analyse moeten zijn of de werkgever wel de vrijheid heeft een eigen pensioenregeling vorm te geven. Meer dan 80% van de in Nederland opererende werkgevers vallen namelijk onder een verplicht gesteld pensioenfonds. Zij hebben geen vrijheid. De vakbonden hebben de pensioenregeling vormgegeven en bepaald dat een bedrijfstakpensioenfonds de regeling gaat uitvoeren. Gelukkig valt u daar niet onder….toch?

Onderzoek benodigd

Zeg dat niet te snel. Het onderzoek is tot op heden niet te automatiseren omdat het van te veel factoren afhankelijk is of u onder één van de verplicht gestelde pensioenfondsen valt. Die factoren en de weging van het wel of niet onder een pensioenfonds vallen is niet eenvoudig en ook vaak niet eenduidig. Het komt regelmatig voor dat ik een kleine aanwijzing vind waardoor er toch sprake is van een verplichtstelling. Vervolgens is het aan de ondernemer of hij zijn vraagstuk aan het pensioenfonds wil voorleggen. 

Stel, het pensioenfonds is van mening dat u eronder valt dan moet de onderbouwing wel juist zijn. Waar staat dat en is het redelijk? Enfin we gaan niet over één nacht ijs, het moet eerst duidelijk zijn of de onderlinge standpunten tot een redelijk standpunt leiden.  

Zo leest u maar weer, bij pensioenen komt veel meer kijken dan de premiehoogte, indexering, eigen bijdrage enzovoort. Veel zaken zijn juridisch van aard en uniek. Voorlopig niet volledig te automatiseren. Dat is maar goed ook want ik help u daar graag bij. Een overzicht van al mijn diensten is te lezen op de homepage